Akciový tovar
Lapač strešných naplavenín Lapač strešných naplavenín
8.46€ 6.29€  
Laserovo spájané PE-Xb/AL/PE 16mm potrubie Laserovo spájané PE-Xb/AL/PE 16mm potrubie
0.78€ 0.54€  
Pex/Al/Pex 20mm Pex/Al/Pex 20mm
1.34€ 0.89€  
Podlahové čidlo Podlahové čidlo
9.04€ 7.48€  
Servomotor Servomotor
24.56€ 14.34€  
Čistika odpadových vôd Čistika odpadových vôd
550.00€ 499.00€  
 
Visitor Counter
02313668
 
Nákupný košík
0 položiek
 

Obchodné podmienky

Článok I - Všeobecné ustanovenia

 1. Predávajúci: Dušan Galko Galektro, Rovňanská 384, 02061 Lednické Rovne, IČO: 40679438, DIČ: 1022045222
 2. Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 3. Tovar: produkty,ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho.
 4. Formy predaja: predávajúci pre predaj produktov používa: ambulantný predaj a internetový obchod (www.galektro.sk/shop).
 5. Nákupy u predávajuceho môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby, pokiaľ sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami.
 6. Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlasí s týmito podmienkami.

ČIánok II - Objednávanie tovaru

 1. Kupujúci si môže objednať akýkolvek tovar, ktorý je v ponuke predávajúceho.
 2. Objednávky sa môžu zadať nasledovnými spôsobmi: telefonicky a email.
 3. Po prijatí objednávky bude objednaný tovar odoslaný kupujúcemu. V prípade, ak tovar  z akéhokoľvek dôvodu nebude dostupný, kupujúci bude oboznámený.
 4. Kupujúci sa zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov.
 5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údjov.
 6. Každá objednávka musí obsahovať:

  -- Meno, priezvisko a poštovú adresu kupujúceho pre doručenie tovaru

  -- Telefónne číslo alebo email kupujúceho

  -- Objednávací kód, velkosť a počet kusov pre každú položku tovaru

  -- Dátum vystavenia objednávky

ČIánok III - Platobné podmienky a ceny

 1. Kupujúci prevezme a vykoná platbu za tovar predávajúcemu poštovou dobierkou.
 2. Ak zákazník neprevezme poštovú dobierku do 18 dní od odoslania objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a poznačiť objednávku za neplatnú.Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
 3. V každej zásielke s objednaným tovarom bude  priložený pokladničný blok a dodací list.Účtovaný bude objednaný tovar, poštovné a balné.
 4. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovru.
 6. Predávajúci dodá tovar za cenú, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.
 7. Ceny sú prepočítavané konverzným kurzom 1 Euro=30,126 Sk

ČIánok IV - Dodacie podmienky

 1. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou)
 2. Ak je tovar skladom, bude zaslaný do 7 najneskor však do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
 3. Ak tovar nie je skladom, alebo je pre veľký záujem vypredaný, bude kupujúci oboznámený telefonicky alebo emeilom.
 4. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci môže  účtovať aj balné a poštovné náklady podla taríf zmluvných partnerov následovne:

  -- Pre objednávky do 15 kg poštovné od 3,50,-eura.(záleží od poštovného sadzobníku)

ČIánok V - Vrátenie tovaru

 1. Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 3 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Tovar musí byť nepoškodený, zo štítkom, kompletným príslušenstvom, návodom, s kópiou pokladničného bloku a pokial možno, v pôvodnom nepoškodenom obale.
 3. Pri bezdôvodnom vrátení tovaru kupujúci odošle tovar na vlastné náklady pedavajúcemu.
 4. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa  nevracajú, iba kupná suma tovaru.
 5. Najneskôr do 10 pracovných dní bude príslušná suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu na jeho adresu.

ČIánok VI - Reklamácie a servis

 1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia.
 2. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
 3. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísnú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady.Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiou pokladničného bloku .
 4. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokial možno v originálnom obale.
 5. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokial však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 7,-eur (210,88 Sk) a preprvné nákaldy spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.
 6. Predávajúci je povinný sa k opodstatnenej i neopodstatnenej reklamácii vyjadriť kupujúcemu do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo predlziť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlzuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.
 8. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
 9. Dohliadajúcim a kontrolným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia.

ČIánok VII - Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
 2. Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným neoprávneným subjektom.